0241 762 250

Analize chimice

Determinări cantitative/calitative prin metoda de analiză spectrală cu emisie optică și fluorescentă de radiații X, a elementelor de aliere din materiale feroase, cu aparat spectral PMI Master Pro si INNOV-X DELTA.

Dotarea tehnică a laboratorului permite efectuarea analizelor chimice la un nivel de calitate ridicat conform cerințelor standardelor în vigoare. Laboratorul dispune de următoarea dotare tehnică:

  • XRF Analyzer- Delta DS-2000-C;

  • Mobile Metal Analyzer - PMI - master range.