0241 762 250

Omologare proceduri sudare

Dotarea tehnică a atelierului permite executarea de probe în vederea omologării procedurilor de sudare, la un nivel de calitate ridicat conform cerințelor standardelor în vigoare.

În colaborare cu laboratoarele de examinări nedistructive și laboratorul de încercări mecanice, putem asigura toată gama de teste și încercări necesare autorizării și/sau testării sudorilor.

Servicii oferite:

  • Consultanță tehnică

  • Punerea la dispoziție a materialelor necesare executării probelor

  • Examinări nedistructive (examinare vizuală, examinare radiografică, examinare cu lichide penetrante, examinare cu particule magnetice, examinare cu ultrasunete)

  • Tratament termic probe sudate

  • Prelevare epruvete

  • Încercări mecanice și tehnologice necesare omologării procedurilor