0241 762 250

Omologare proceduri sudare

Dotarea tehnica a atelierului permite executarea de probe in vederea omologarii procedurilor de sudare, la un nivel de calitate ridicat conform cerintelor standardelor in vigoare.

In colaborare cu laboratoarele de examinari nedistructive si laboratorul de incercari mecanice putem asigura toata gama de teste si incercari, necesare autorizarii si/sau testarii sudorilor

Servicii oferite:

  • Consultanta tehnica

  • Punerea la dispozite a materialelor necesare executarii probelor

  • Examinari nedistructive (examinare vizuala, examinare radiografica, examinare cu lichide penetrante, examinare cu particule magnetice, examinare cu ultrasunete)

  • Tratament termic probe sudate

  • Prelevare epruvete

  • Incercari mecanice si tehnologice necesare omologarii procedurilor