0241 762 250

Incercari Mecanice si Tehnologice-de-laborator

În cadrul Laboratorului Încercari Materiale al SC RAC SRL se efectuează următoarele încercări: 

 • încercări mecanice de: rezistență, duritate, încovoiere prin șoc;

 • încercări tehnologice: îndoire, aplatizare, lărgire a inelelor, rupere tehnologică;

 • analize metalografice macroscopice și microscopice;

 • analiză chimică.

Încercările se efectuează în scopul:

 • controlului calității materialelor (materiale primare folosite la fabricarea unui produs, materiale și produse finale sau aflate în diferite faze pe fluxul de fabricație);

 • omologării procedeelor de sudare;

 • autorizării sudorilor.

Laboratorul dispune de un atelier mecanic propriu pentru prelevarea și prelucrarea epruvetelor.

Dotarea tehnică a laboratorului permite efectuarea încercărilor la un nivel de calitate ridicat conform cerințelor standardelor în vigoare. Laboratorul dispune de următoarea dotare tehnică:

 • mașină universală 400KN HECKERT EU40;

 • mașină universală 600KN WEW-600D;

 • ciocan pendul JB-W300A;

 • incinta răcire DWY-60A pentru epruvetele de încovoiere la șoc (-60 gr.C + 30 gr.C);

 • profilograf XT-50;

 • aparat universal pentru încercarea statică a durității;

 • aparat pentru încercarea statică a durității prin metoda Vickers HVS 10;

 • durimetru portabil cu ultrasunete MET-U1A;

 • microscop metalurgic MDS;

 • mașină pentru șlefuit și lustruit FORCIPOL 1V.